Activitats EuropeDirect
f

L’objectiu d’aquestes xerrades és el de contribuir a comprendre millor el paper que representa la Unió Europea en les nostres vides, explicar la història de la Unió Europea i les seves institucions, què significa ser ciutadà europeu i quines eines tenen els joves al seu abast.

Aquestes sessions van dirigides a totes les escoles i instituts públics i concertats de Girona i província que les sol·liciten a través del programa de recursos educatius de l'Ajuntament.

 

 

 


Facebook i Twitter