Activitats EuropeDirect

El Centre Europe Direct Gironfa, avui, a la sessió informativa sobre Europa destinada a explicar als joves l’origen i els objectius de la UE, els seus valors, el que representa per a les nostres vides i en definitiva parlar d’allò que tots hauríem de saber i no hauríem d'oblidar".

Aquestes sessions van dirigides a totes les escoles i instituts públics i concertats de Girona i província que les sol·liciten a través del programa de recursos educatius, curs 2014-2015, del Consell Comarcal del Ripollès. 

No pretenem en absolut fer propaganda de la UE ni de les seves polítiques. L'objectiu és, senzillament, que els joves europeus tinguin la formació i la informació necessàries per poder opinar sobre la UE i debatre sobre el seu futur.


Facebook i Twitter