Activitats EuropeDirect

El passat dia 20  de desembre va tenir lloc la Quarta  Reunió d'Entitats Locals transfrontereres. Aquestes reunions, organitzades per el Grup I+D ANACOBE juntament amb el centre Europe Direct Girona, tenen com a finalitat tractar els aspectes transfronterers més problemàtics que afecten a aquests municipis i les entitats del territori.

En aquesta reunió es van valorar les conclusions obtingudes de les tres sessions anteriors organitzades al llarg del 2014, i es discutiren possibles actuacions per el pròxim 2015.

Ponents:

-Dra. Mariona Illamola: Professora de Dret Comunitari a la Universitat de Girona i Directora de l'Europe Direct a Girona (també experta en temes d'estrangeria).

-Dra. Luisa Esteve i Dr. Albert Navarro: professors de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Girona.

-Dra. Sussana Oromí: Professora Titular de Dret Processal i investigadora de conflictes transfronterers en matèria de consumidors.

-Dr. Gonzalo Escobar: Professor Titular de Dret Penal

-Sra. Mònica Plana: Consultora en projectes transfronterers.

-Dra Dolors Canals: Profesora Titular de Derecho Administrativo

Lloc:  Parc científic UdG

Horari: 11-13,30h


Facebook i Twitter