Activitats EuropeDirect
 

Vacances Nadal Centre Europe Direct Girona

(del 19 de desembre al 6 de gener inclosos)

Podeu formular les vostres consultes a:

europedirectgirona@udg.edu

 

 Facebook i Twitter