Activitats EuropeDirect

Sessió: “Joventut activa a la UE”. El Centre Europe Direct Girona va oferir aquesta sessió informativa sobre Europa, a 40 alumnes de 3er d'ESO de l'Escola Cor de Maria d'Olot.

L’objectiu d’aquestes sessions consisteix en familiaritzar-se amb la Unió Europea, ja que Europa som tots i ens afecta a tots. En aquestes activitats participen alumnes d’escoles i instituts públics i concertats de Girona i província a través del programa de recursos educatius, curs 2014-2015, que gestiona el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa.

 


Facebook i Twitter