Activitats EuropeDirect

El proper 19 de desembre tindrà lloc la tercera reunió d'entitats locals transfrontereres. Aquestes reunions, organitzades per el Grup I+D ANACOBE juntament amb el centre Europe Direct Girona, tenen com a finalitat tractar els aspectes transfronterers més problemàtics que afecten a aquests municipis i les entitats del territori.

El tema d'aquesta reunió es centrarà en "Immigració, seguretat, protecció i emergències en l'entorn d'una frontera" i està destinada als alcaldes d'ambdues fronteres (Catalunya i França), Secretaris i altre personal tècnic de les administracions locals.

Els participants per part de la Universitat de Girona seran els següents:

-Dr. Markus González Beilfuss: Professos Ttular de Dret Constitucional de la UB, exDirector General d'Immigració de l'Estat (2010-2011) i expert en temes de tracta des sers humans.

-Sra. Sandra Fagil Fraga: Fiscal Delegada Provincial d'Estrangeria a Girona.

-Dra. Mariona Illamola: Professora de Dret Comunitari a la Universitat de Girona i Directora de l'Europe Direct a Girona (també experta en temes d'estrangeria).

-Dra. Luisa Esteve i Dr. Albert Navarro: professors de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Girona.

-Dra. Sussana Oromí: Professora Titular de Dret Processal i investigadora de conflictes transfronterers en matèria de consumidors.

-Dr. Gonzalo Escobar: Professor Titular de Dret Penal i impulsor dels estudis de Criminologia de la facultat de Dret de la Universitat de Girona.

-Sra. Mònica Plana: Consultora en projectes transfronterers.

Data: 19 de desembre de 2014

Lloc: Centre de Cultura de Can Laporta, núm. 2 del carrer Major de la Jonquera

Hora: 11:00h.


Facebook i Twitter