Activitats EuropeDirect
f

El Centre Europe Direct Girona va oferir aquest taller, ahir, a 45 alumnes de 1r. de batxillerat de l'Institut de Pla de l'Estany, de Banyoles. El que es vol transmetre amb aquestes activitats és el què significa Europa i què significa la Unió Europea per als ciutadans en la seva vida diària. Explicar què és la Unió Europea, com va néixer i com ha evolucionat i les oportunitats de la UE en educació, cultura i joventut.

Aquesta és una de les activitats que donen suport als continguts curriculars dels centres educatius de Girona i província, ja que forma part dels recursos educatius, curs 2014-2015, que gestiona l'Ajuntament de la ciutat.


Facebook i Twitter