Activitats EuropeDirect
curs jaca

Una iniciativa per a fomentar el coneixement de la funció pública internacional i europea, i de la diplomàcia, i exposar les condicions d'accés a les mateixes


Facebook i Twitter