Activitats EuropeDirect

Avui a la Sessió Jove Campus de Recerca 2023 s'ha parlat sobre diferents temes en els que s'enfoca la Unió Europea envers els i les joves com poden ser per exemple els programes de mobilitat juvenils, el funcionament de la UE, els drets i deures de la ciutadania de la UE, així com també saber quin és el coneixement que tenen aquests/es joves sobre la presidència espanyola i els seus objectius.


Facebook i Twitter