Activitats EuropeDirect

El proper dia 6 d'octubre de 2022, a partir de les 11h, es durà a terme una conferència anomenada Ukraine Crisis: an International perspective a càrrec de la Sra. Clàudia Baró Huelmo, membre associada de la Litigation and Arbitration League of Whiters-Geneva.

La conferència tindrà lloc a l'Aula 3E de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona.


Facebook i Twitter