• Europe
  • Europe
  • Europe
Licitacions

La Comissió recorre a la contractació pública per adquirir béns i serveis tals com estudis, assistència tècnica i formació, consultoria, publicitat, conferències, material informàtic, etc.

Contractació Pública

Ajuts

La Comissió concedeix ajudes financeres directes en forma de subvencions als projectes que afavoreixin els interessos de la UE o que contribueixin a l'aplicació dels programes i polítiques europees.

Ajudes i subvencions

Accés de les empreses al finançament avalat per la UE

Què finança la UE

La UE ofereix ajudes i subvencions per a un ventall de projectes i programes. Tant l’administració com les empreses poden accedir a algun dels ajuts que aquesta ofereix, sempre que el projecte que presentin vagi en concordança amb els objectius i prioritats de la Unió Europea.

En aquest apartat trobaràs resposta a totes aquestes qüestions i moltes d’altres que et puguis plantejar.

I recorda que si encara tens més dubtes ens pots contactar. Som la teva finestra a Europa.