• Europe
  • Europe
  • Europe
Què és la UE?

Encara avui en dia sentim a parlar de la Comunitat Econòmica Europea o de la Comunitat Europea, però, la CEE i la CE són el mateix, encara existeixen?, i llavors, què és la Unió Europea?

Si conec qui i com es prenen les decisions al meu país, per què desconec com es fa a la UE?. Si el que es decideix a Europa m’afecta en el meu dia a dia, no m’hauria d’interessar conèixer qui mana realment a Europa?, qui decideix les normes que desprès m’afectaran?.

Realment la UE influeix en molts àmbits de la meva vida?, en quins i de quina manera?. Què vol dir que tinguem un mercat interior?

On puc trobar les normes de la UE?

En aquest apartat trobaràs resposta a totes aquestes qüestions i moltes d’altres que et puguis plantejar.

I recorda que si encara tens més dubtes ens pots contactar. Som la teva finestra a Europa.

Qui en forma part

El procés de construcció Europea va evolucionant, i dels 6 països que el varen començar ara ja són 28, i n’hi d’altres que volen entrar-hi.

Quan s’ha anat ampliant la UE? Quines condicions ha de complir un país per ser membre de la UE? Es pot deixar de ser membre de la Unió?

Els Estats Membres i els que estan en procés d’adhesió.

Podeu descarregar-vos el mapa de la unió Europea.

Història de la UE

La CECA, l’EURATOM, el pas de la CEE a la CE i a l’actual UE. El per què de la importància d’Adenauer, Monnet o Schuman. Maastricht, Àmsterdam, Niça, Lisboa, Schengen o Prüm, són més que els noms d’unes ciutats per la Unió Europea

Resum de les principals etapes del procés de construcció Europea

La bandera de la UE té tantes estrelles com Estats membres hi ha?, quan celebrem i per què el Dia d’Europa?

Símbols de la Unió Europea

Com funciona

Qui és el president de la UE?, per què a vegades va a Brussel•les un ministre i altres hi va el president del Govern?, el Parlament europeu té un gran poder decisori o el tenen els Estats?, què fa la Comissió europea?, jo puc triar als comissaris europeus, al president de la Comissió europea i/o als eurodiputats?, les sentències del Tribunal de Luxemburg són obligatòries?, realment les decisions del Banc Central Europeu poden afectar la meva hipoteca?

Coneix el funcionament de la Unió Europea i les seves Institucions

On influeix la UE

La Unió Europea influeix, i de diferent manera, en moltes polítiques des dels Drets Humans fins al Transport o la Salut Alimentària, entre d’altres. Els consumidors tenim els nostres drets garantits a tota la UE.

En aquest enllaç veuràs un resum de tota l’activitat de la UE en els diferents sectors i trobaràs enllaços a tots els organismes, institucions, legislació i els documents corresponents.

Normativa Europea

EURLEX és el millor instrument per a la recerca, la localització i la recuperació del dret a la Unió Europea. En aquest portal trobeu legislació, jurisprudència, documents COM (propostes de la comissió Europea); els Tractats constitutius i les versions consolidades; preguntes parlamentàries; teniu accés al DOUE sèries C i L i al Repertori de la legislació comunitària vigent i a la Recopilació de jurisprudència del TJUE.