Arxiu de Notícies

La Comissió ha proposat avui prohibir al mercat de la UE els productes obtinguts amb treball forçós. La proposta inclou tots els productes, és a dir, els fabricats a la UE per a consum nacional i exportació, i els béns importats, sense centrar-se en empreses o indústries específiques. Aquest enfocament global és important perquè es calcula que 27,6 milions de persones són obligades a realitzar treballs forçosos, a moltes indústries ia tots els continents. La major part del treball forçós té lloc a l'economia privada, encara que una part és imposada per alguns Estats.