Arxiu de Notícies

Els presidents i els portaveus de nou grups de treball van presentar al Ple de la Conferència projectes consolidats de propostes, agrupats per temes. Les propostes es van basar principalment en les recomanacions dels panells europeus de ciutadans i dels panells nacionals, enriquides amb les idees de la plataforma digital multilingüe. Tots els membres del Ple van debatre les propostes.