Arxiu de Notícies

La Comissió ha decidit incoar un procediment d'infracció contra Espanya, demanant-li que adapti les normes sobre les retencions fiscals en origen sobre els pagaments de cànons percebuts per contribuents no residents (article 56 del TFUE). La normativa espanyola estableix que la retenció fiscal en origen s'aplica a l'import brut dels ingressos, sense possibilitat de deduir-ne les despeses directament relacionades.