Arxiu de Notícies

Els periodistes han patit en els últims anys un nombre cada vegada més gran d'atacs, arribant a l'assassinat en els casos més extrems. La crisi de la COVID-19 ha dificultat encara més el seu treball i reduït els seus ingressos, especialment en el cas dels periodistes independents, i ha limitat el seu accés a recintes. Per tal d'invertir aquesta tendència, la Comissió estableix mesures perquè els Estats membres millorin la seguretat dels periodistes, tant en línia com fora de línia.