Arxiu de Notícies

La Comissió Europea va decidir ahir registrar una iniciativa ciutadana europea titulada «Ensuring Common Commercial Policy Conformity with EU Treaties and compliance with international law» (Garantir la conformitat de la política comercial comuna amb els Tractats de la UE i el compliment de el Dret internacional).