Arxiu de Notícies

La Comissió Europea ha adoptat avui la Comunicació «La fiscalitat de les empreses per al segle XXI» per propiciar un sistema de tributació empresarial sòlid, eficient i just a la Unió Europea. Estableix una estratègia a curt i llarg termini per donar suport a la recuperació d'Europa de les seqüeles de la pandèmia de COVID-19 i garantir que hi hagi prou ingressos públics en els propers anys. El seu objectiu és crear un entorn empresarial equitatiu i estable que pugui impulsar un creixement sostenible i generador d'ocupació a la UE i augmentar la nostra autonomia estratègica oberta. La Comunicació integra els progressos realitzats en els debats de el G-20 i l'OCDE sobre una reforma fiscal mundial.