Arxiu de Notícies

Segons les previsions econòmiques de primavera de 2021, l'economia en el conjunt de la UE creixerà un 4,2% el 2021 i un 4,4% en 2022. Es preveu que l'economia de la zona de l'euro creixerà un 4,3% aquest any i un 4,4% l'any vinent. Aquestes xifres representen una millora substancial de les perspectives de creixement en comparació amb les previsions econòmiques d'hivern de 2021, que la Comissió va presentar al febrer. Les taxes de creixement continuaran sent dispars dins de la UE, però cal esperar que les economies dels Estats membres tornin a finals de 2022 als nivells anteriors a la crisi.