Arxiu de Notícies

La Comissió Europea ha introduït avui els principis de reciprocitat i proporcionalitat com a nous criteris que s'han de tenir en compte per autoritzar les exportacions en el marc del mecanisme de transparència i autorització per a les exportacions de vacunes contra la COVID-19. Si bé aquest sistema ha millorat considerablement la transparència de les exportacions, l'objectiu de garantir l'accés ràpid a les vacunes contra la COVID-19 per als ciutadans de la UE encara no s'ha assolit.