Arxiu de Notícies

La Comissió ha proposat avui reforçar la tasca humanitària mundial de la Unió Europea per tal de satisfer l'augment substancial de les necessitats humanitàries, agreujades per la pandèmia de COVID-19. La Comunicació proposa un seguit de mesures clau per agilitar la prestació d'ajuda humanitària mitjançant l'ampliació de la base de recursos, el suport a un entorn més propici per als socis humanitaris i el tractament de les causes profundes de les crisis mitjançant un plantejament de «equip Europa».