Arxiu de Notícies

La Comissió fixa avui la seva ambició d'aconseguir una Europa social forta que se centri en l'ocupació i les capacitats per al futur i aplani el camí cap a una recuperació socioeconòmica justa, inclusiva i resilient. El Pla d'Acció del Pilar Europeu de Drets Socials esbossa mesures concretes per seguir aplicant els principis del pilar europeu de drets socials entès com un esforç conjunt dels Estats membres i la UE, amb la participació activa dels interlocutors socials i la societat civil.