Arxiu de Notícies

La Comissió Europea presenta avui una ambiciosa Estratègia sobre els drets de les persones amb discapacitat 2021-2030 per garantir la seva plena participació en la societat, en igualtat de condicions amb les altres persones de la UE i fora d'ella, d'acord amb el Tractat de funcionament de la Unió Europea i la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, que estableixen la igualtat i la no discriminació com a pilars de les polítiques de la UE.