Arxiu de Notícies

En el seu paquet habitual de decisions sobre procediments d'infracció, la Comissió Europea emprèn accions jurídiques contra diversos Estats membres per no haver complert les obligacions que els incumbeixen en virtut de el Dret de la Unió Europea. Aquestes decisions, que abasten diferents sectors i àmbits d'actuació de la UE, pretenen garantir la correcta aplicació de el Dret de la UE en benefici dels ciutadans i de les empreses.