Arxiu de Notícies

Procés de selecció d’educadors/es d’escoles bressol de la Xarxa EURES-Catalunya i el Servei d’Ocupació Alemany per treballar a la regió de Baden-Württemberg

Requisits: estar en possessió del títol professional de mestre/a especialista en Educació Infantil o Grau en Educació Infantil o FPGS en Educació Infantil o Grau en Pedagogia (pedagogs/gues amb experiència en educació infantil); tenir nacionalitat d’un Estat membre de la UE; tenir 29 anys com a màxim; disponibilitat per a aprendre alemany en el curs online i semi presencial impartit a Barcelona a partir d’abril de 2021(curs subvencionat)

Presentació de sol·licituds fins el 5 de març 2021.                             

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/xarxa-eures-treballar-a-europa/processos-de-seleccio/