Arxiu de Notícies

La Comissió ha presentat avui el seu Pla d'Acció Samira: l'Agenda Estratègica per les Aplicacions Mèdiques de les radiacions ionitzants. El Pla millorarà la coordinació a nivell de la Unió, garantirà que les tecnologies radiològiques i nuclears segueixin afavorint la salut dels ciutadans de la Unió, i contribuirà a la lluita contra el càncer i altres malalties. Aquest Pla d'Acció és la primera mesura de seguiment de el Pla Europeu de Lluita contra el Càncer, adoptat per la Comissió el 3 de febrer.