Arxiu de Notícies

La Comissió ha incoat avui procediments d'infracció contra 24 Estats membres per no haver transposat les noves normes de la UE en matèria de telecomunicacions. El Codi Europeu de les comunicacions electròniques modernitza el marc regulador europeu de les comunicacions electròniques per a millorar les opcions i els drets dels consumidors, per exemple, garantint contractes més clars, la qualitat del servei i uns mercats competitius.