Arxiu de Notícies

Un dels acords signats constitueix la primera operació recolzada pel BEI sota el Fons paneuropeu de Garantia (EGF, per les sigles en anglès), operatiu des d'octubre i aprovat pel Consell Europeu el 23 d'abril de 2020 com part del paquet de mesures de resposta de la Unió Europea (UE) davant de l'impacte econòmic provocat per la COVID-19. En concret, el BEI concedeix a Banca March una garantia de fins a 100 milions euros que permetrà el banc espanyol mobilitzar 267 milions d'euros de finançament total.