Arxiu de Notícies

El Consell Europeu ha acordat la setmana passada els 750 000 milions d'Euros de el paquet per a la Recuperació - NextGenerationEU https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es. Un primer set d'històries de recuperació es troba disponible a la pàgina web http://ec.europa.eu/recovery-stories presentant diferents sectors de la nostra societat: des d'agricultors, petites empreses, investigadors, etc.