Arxiu de Notícies

La Comissió ha publicat avui l'informe anual de 2019 sobre Erasmus +, en el qual es mostra que el programa ha complert plenament els seus objectius per a l'any, amb excel·lents nivells d'execució i un ús eficient dels fons. El pressupost total de el programa Erasmus + augmenta any rere any. En 2019, va ascendir a 3.370 milions d'euros, és a dir, 547 milions més que el 2018, fet que suposa un augment del 20%. Amb aquest pressupost, Erasmus + va donar suport gairebé 940.000 experiències d'aprenentatge a l'estranger i va proporcionar finançament a aproximadament 25.000 projectes i 111.000 organitzacions.