Arxiu de Notícies

La Comissió Europea està donant avui els primers passos cap a la creació de la Unió Europea de la Salut anunciada per la presidenta Von der Leyen en el seu discurs sobre l'estat de la Unió. La Comissió presenta un seguit de propostes per enfortir el marc de seguretat sanitària de la UE i reforçar la preparació davant les crisis i la capacitat de resposta de les principals agències de la UE. Per tal d'intensificar la lluita contra la pandèmia de COVID-19 i les futures emergències sanitàries, és necessària una major coordinació a escala de la UE. Aprofitant les lliçons apreses de la crisi actual, les propostes d'avui garantiran una preparació i una resposta més sòlides durant les crisis sanitàries actuals i futures.