Arxiu de Notícies

La Comissió ha adoptat avui l'informe sobre l'estat de la Unió de l'Energia de 2020 i els seus documents d'acompanyament, que estan centrats en diferents aspectes de la política energètica de la UE. L'informe d'aquest any és el primer des de l'adopció del Pacte Verd Europeu i en ell es considera la contribució de la Unió de l'Energia als objectius climàtics a llarg termini d'Europa.