Arxiu de Notícies

La Comissió Europea ha decidit prorrogar i ampliar el camp d'aplicació del Marc temporal d'ajudes estatals, adoptat el 19 de març de 2020 per donar suport a l'economia en el context de la pandèmia de coronavirus. Totes les seccions del Marc temporal es prorroguen sis mesos, fins al 30 de juny de 2021, llevat de la secció que autoritza el suport a la recapitalització, que es prorroga tres mesos, fins al 30 de setembre de 2021.