Arxiu de Notícies

La Comissió Europea ha adoptat avui un nou pla de deu anys, que inclou una proposta de Recomanació del Consell, per donar suport als gitanos a la UE. Hi ha set àmbits clau d'atenció: igualtat, inclusió, participació, educació, ocupació, salut i habitatge. A cada àmbit, la Comissió ha proposat nous objectius i recomanacions als Estats membres sobre la manera d'assolir-los, que serviran d'instruments importants per supervisar els progressos i vetllar perquè la UE avanci en la prestació del suport vital que segueixen necessitant molts gitanos que viuen a la UE.