Arxiu de Notícies

La Comissió Europea ha presentat propostes al Consell per a l'adopció de decisions per les quals es concedeixin ajudes financeres per valor de 81.400 milions d'euros a 15 Estats membres amb càrrec a l'instrument SURE. Aquest és un element crucial de l'estratègia global de la Comissió per protegir els ciutadans i pal·liar les conseqüències socioeconòmiques extremadament negatives de la pandèmia de coronavirus. És una de les tres xarxes de seguretat acordades pel Consell Europeu per protegir els treballadors, les empreses i els països.