Arxiu de Notícies

Els Estats membres de la UE, amb el suport de la Comissió Europea i la ENISA, l'Agència de la UE per a la Ciberseguretat, han publicat avui un informe sobre els progressos realitzats en l'aplicació del conjunt d'instruments comuna de la UE en forma de mesures de reducció de el risc, que va ser acordat pels Estats membres i aprovat per una Comunicació de la Comissió al gener de 2020. El conjunt d'instruments estableix un enfocament conjunt sobre la base d'una avaluació objectiva dels riscos identificats i mesures de reducció del risc proporcionades per tal de fer front als riscos de seguretat relacionats amb el desplegament de la 5G, les xarxes mòbils de cinquena generació.