Arxiu de Notícies

La Comissió ha llançat avui una consulta pública a tota la UE per recaptar opinions sobre possibles noves mesures europees per tal de fomentar la integració i inclusió social dels migrants i les persones procedents de la immigració. Així mateix, la Comissió ha publicat una convocatòria per a la creació d'un grup d'experts compost per persones procedents de la immigració perquè participin en el desenvolupament i aplicació de les polítiques de migració, asil i integració.