Arxiu de Notícies

La Comissió Europea ha adoptat avui un nou i ambiciós paquet fiscal per garantir que la política tributària de la UE doni suport la recuperació econòmica d'Europa i el seu creixement a llarg termini. El paquet de mesures s'assenta sobre l'equitat i la simplicitat, dos pilars que van de la mà. Una fiscalitat justa segueix sent una de les prioritats fonamentals de la Comissió Europea, al tractar-se d'un mitjà de protecció dels ingressos públics que tindrà un paper destacat en la recuperació econòmica de la UE a curt termini i en la seva prosperitat a llarg termini.