Arxiu de Notícies

La Comissió Europea va adoptar ahir una Comunicació amb l'objectiu d'ajudar a les autoritats nacionals, els comerços i els ciutadans a preparar-se per afrontar els canvis inevitables que tindran lloc després del període transitori. Els intercanvis transfronterers entre la UE i el Regne Unit experimentaran canvis a partir de l'1 de gener de 2021, independentment que s'hagi assolit o no un acord sobre una futura associació.