Arxiu de Notícies

La Comissió Europea ha presentat avui la primera estratègia de la UE sobre els drets de les víctimes per garantir que totes les víctimes de delictes puguin invocar plenament els seus drets, amb independència del lloc de la Unió en què s'hagi comès el delicte.