Arxiu de Notícies

La Comissió Europea ha iniciat avui una important revisió de la política comercial de la Unió Europea, inclosa una consulta pública en què se sol·licita informació al Parlament Europeu, els Estats membres, les parts interessades i la societat civil. L'objectiu de la Comissió és crear un consens al voltant d'una nova orientació a mig termini per a la política comercial de la Unió, que respongui a una sèrie de nous reptes mundials i tingui en compte les lliçons apreses en la crisi del coronavirus.