Arxiu de Notícies

La Comissió ha recomanat avui als Estats membres de Schengen i als Estats associats de Schengen aixecar els controls a les fronteres interiors a partir del 15 de juny de 2020 i prorrogar la restricció temporal dels viatges no essencials a la UE fins al 30 de juny de 2020, i ha anunciat com es va a procedir per aixecar després de manera progressiva aquesta restricció.