Arxiu de Notícies

La Comissió Europea ha publicat una convocatòria de suport a la promoció de productes de turisme temàtic i transnacional sostenible, oberta a la participació dels ens locals. Els productes finançables hauran de ser rutes, itineraris, ofertes turístiques basades en infraestructures o productes conceptuals que tinguin un vincle comú i un elevat potencial de desenvolupament turístic sostenible.

Els objectius de la present convocatòria són:

-Enfortir la cooperació transnacional respecte del turisme sostenible;

-Promoure la implicació de les microempreses  i petites empreses, així com les autoritats locals;

-Fomentar la competitivitat de la indústria turística a través de la promoció de la diversificació de productes de turisme temàtic sostenible.

Cal la participació d'un mínim de quatre Estats membres; que estiguin dissenyats entorn d'un tema comú i tinguin dimensió europea. La convocatòria està pensada per donar suport a productes que estiguin en un cert estadi de desenvolupament.

La contribució màxima de la UE per projecte és de 250.000€, i la data límit de presentació de candidatures el 3 de juliol de 2013.

 Convocatòria

 ·