Arxiu de Notícies

E-Joventut

Explorant la jove pagesia: camins, pràctiques i actituds en el marc d’un nou paradigma agrosocial, de Neus Monllor i Rico, és el treball guanyador del Premi Joventut 2012 que atorga l’Agència Catalana de Joventut en col·laboració amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). També s’han donat a conèixer les persones guanyadores de dues beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut i els projectes guanyadors dels ajuts a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut. L’objectiu d’aquesta convocatòria és impulsar la recerca en matèria de joventut i la transferència de coneixement per facilitar l'orientació de les polítiques de joventut.

El Premi Joventut es concedeix a un treball o projecte final de carrera, tesi de llicenciatura, treball final de màster, treball de recerca del DEA (Diploma d’Estudis Avançats) o tesi doctoral.
Pel que fa als ajuts, s’atorguen a universitats, centres de recerca i  entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes d’investigació sobre la realitat juvenil i les polítiques de joventut. La Universitat Pompeu Fabra ha estat una de les seleccionades amb el projecte Desigualtat i participació de la joventut a Catalunya. Una aproximació qualitativa i quantitativa en un context de crisi i la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya ha estat la segona seleccionada amb el projecte Joves i participació política. Una anàlisi de les disposicions polítiques i de les pràctiques participatives en clau de mobilitat social.
Finalment, s’han concedit dues beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut. Ariadna Fernández és una de les investigadores becades per realitzar la tesi sobre Joves i comunicació. Anàlisi dels nous hàbits de consum de mitjans i informació. I Marta Curran és la segona becada amb el projecte de tesi Masculinització del fenomen de l’abandonament escolar a Catalunya.

Enllaç a la resolució del Premi Joventut
Enllaç a la resolució d'Ajuts
Enllaç a la resolució de Beques