Arxiu de Notícies

La Comissió Europea ha posat en marxa avui la Plataforma «Preparats per al Futur», un grup d'experts d'alt nivell que ajudarà a la Comissió a simplificar la legislació de la UE vigent i reduir la càrrega administrativa per als ciutadans i les empreses. També contribuirà a vetllar perquè la legislació de la UE segueixi sent adequada en el futur, donada la necessitat de fer front a nous reptes, com la digitalització.