Arxiu de Notícies

El 4t Informe anual de l'aplicació de la Carta dels Drets Fonamentals de la UE posa de manifest la creixent importància i prominència d'aquest instrument: el Tribunal de Justícia de la UE l'aplica cada vegada amb major freqüència en les seves resolucions i també els jutges nacionals, són cada vegada més conscients de la seva repercussió, de manera que sol·liciten directrius d'actuació al Tribunal de Justícia Europeu . La Comissió Europea també ha intensificat progressivament la seva tasca d'activació de la Carta mitjançant diverses iniciatives de promoció i defensa dels drets dels ciutadans de la UE que s'hi consagren . Des de 2010 , la Comissió disposa d'una « llista de control dels drets fonamentals » amb què compara totes les propostes legislatives per tal de determinar si respecten aquests drets . L'informe anual de l'aplicació de la Carta registra els avenços realitzats i detecta esculls i qüestions problemàtiques. L'informe determina , finalment, que la Comissió Europea situa els drets fonamentals en el nucli de totes les seves polítiques .

 L'informe revela, a més, el gran interès que susciten els drets fonamentals entre els ciutadans : el 2013 , les qüestions més freqüentment plantejades pels ciutadans en la seva correspondència amb els centres de contacte Europe Direct van ser la llibertat de circulació i de residència ( un 48 % del nombre total de consultes ) , els drets dels consumidors ( 12% ) i els assumptes relacionats amb la justícia ( 11% ) , la ciutadania i la nacionalitat ( 10% ) , les mesures contra la discriminació i els drets socials (6 % ) i la protecció de dades ( 5% ).

 Dossier de premsa: drets fonamentals i informes sobre igualtat de gènere

Comissió Europea- Drets Fonamentals

Comissió Europea- Igualtat de gènere