Arxiu de Notícies
f

El Comitè de Seguiment d'Interreg Sudoe, programa de cooperació territorial del sud-est europeu, ha publicat la cinquena convocatòria de propostes, oberta a la participació dels ens públics i entitats sense afany de lucre, amb data límit fins el proper 30 d'abril.

L'objectiu principal d'aquest programa és consolidar Sudoe com un espai de cooperació territorial en els àmbits de la competitivitat i la innovació, el medi ambient, el desenvolupament sostenible i l'ordenació del territori, que contribueixi a reforçar la cohesió econòmica i social a la UE.

Tot i que les grans línies d'aquesta convocatòria són les mateixes que les anteriors, només està oberta la prioritat 3 (integració harmoniosa de l'Espai Sudoe i millora de l'accessibilitat a les xarxes d'informació). Poden presentar-se projectes de capitalització (sobre nous serveis TIC i sobre concepció d'eines TIC per valoritzar es resultats de projectes anteriors) i de seguiment de projectes aprovats en convocatòries anteriors dins la prioritat esmentada. Per tant, no s'admetran nous projectes.
L'import d'ajut FEDER disponible per aquesta convocatòria és de 1.235.375,72€. La participació del FEDER no podrà sobrepassar el 75% del cost total elegible. Els projectes hauran de tenir un pressupost mínim de 300.000€ i màxim de 1M€ de despesa total subvencionable.