Arxiu de Notícies

El Comitè de Seguiment del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA) va aprovar el passat 12 de març els set objectius temàtics i les onze prioritats d'inversió en els quals se centrarà l'estratègia del futur Programa per a 2014-2020.

El programa POCTEFA té com a objectiu reforçar la integració econòmica i social mitjançant la col.laboració dels actors de la frontera pirinenca.

D'altra banda, es van aprovar les assignacions financeres per a cada objectiu temàtic a partir dels 189,5 M€ de pressupost amb el que compte el nou POCTEFA 2014-2020: més del 12% respecte al Programa anterior, POCTEFA 2007-2013.

Els set objectius temàtics aprovats i el repartiment pressupostari és el següent:

Objectius temàtics

 

%

FEDER

(M€)

Foment de la inversió en RDi

21%

37,4

Adaptació al canvi climàtic i prevenció de riscos

16%

28,5

Protecció i conservació del patrimoni natural

29%

51,6

Sistemes de transport respectuosos amb el medi ambient

14%

24,9

Inversió en infraestructures socials i sanitàries

8%

14,3

Foment de l'ocupació duradora i la mobilitat laboral

7%

12,5

Desenvolupament i aplicació de nous models empresarials per a pimes

5%

8,9

TOTAL

100%

178,1

 

Les prioritats d'inversió són la protecció i conservació del patrimoni natural, el desenvolupament econòmic de la regió mitjançant el foment de la inversió en RDi, l'adaptació al canvi climàtic i la prevenció dels riscos.

El Programa es presentarà a Brussel·les abans del 22 de setembre de 2014. Un cop aprovat, l'autoritat de gestió del Programa organitzarà una convocatòria per presentar projectes de cooperació en el marc dels objectius definits.