Arxiu de Notícies
La Comissió Europea ha aprovat avui un informe sobre els progressos realitzats en el marc de l'Associació Estratègica de 2017 amb les regions ultraperifèriques de la UE, que va reforçar la cooperació entre les regions ultraperifèriques de la UE, els Estats membres respectius i la Comissió Europea. L'informe posa de manifest que aquesta associació reforçada està donant fruit: sobre la base dels actius més sòlids de les regions ultraperifèriques, es troben en marxa accions regionals i nacionals per fomentar el creixement en àmbits com l'agricultura, l'economia blava, la biodiversitat i l'economia circular, l'energia, la investigació i la innovació, l'ocupació, l'educació i la formació, l'accessibilitat digital, el transport i la cooperació amb les regions veïnes.