Arxiu de Notícies
El 19 de març, la Comissió va aprovar una guia (acompanyada d'un annex) sobre el requisit d'autorització d'exportació per als equips de protecció individual (EPI) fora de la Unió Europea, en vigor des del 15 de març. Donada l'evolució de la situació de la pandèmia de COVID-19, la Comissió també ha revisat diversos aspectes d'aquesta mesura temporal per garantir que reflecteix la naturalesa integrada de les cadenes de producció i de valor i de les xarxes de distribució.